Nu sunteţi autentificat. {Candidat} ( Ieşire )

Admiterea-online 2019


Universitatea Agrară de Stat din Moldova a lansat aplicația online de înregistrare prealabilă la concursul de admitere-2019

În cadrul acestui proces, candidații își înregistrează datele personale pentru înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înregistrarea la Comisia de Admitere durează mai puțin, datele din actele depuse urmând doar procedura de verificare în baza actelor originale.

În vederea validării dosarului înregistrat online este necesar să prezentați actele în original la Comisia de Admitere UASM.

Candidații înregistrați prealabil beneficiază de următoarele facilități: înscrierea este valabilă 24 din 24 de ore, se reduce durata de așteptare la înregistrare. Cei înregistrați online vor fi informați despre rezultatele admiterii la UASM prin sursele indicate în chestionar sau accesând:
http://uasm.md/

Înregistrare.

Eu nu sunt un robot.


Nu puteți citi imaginea? efectuați click pentru reînnoire.