Nu sunteţi autentificat. {Candidat} ( Ieşire )

Admiterea-online 2021

Stimați candidați, înainte de înregistrare citiți instrucțiunile


Universitatea Agrară de Stat din Moldova a lansat aplicația online de înregistrare prealabilă la concursul de admitere-2021

În cadrul acestui proces, candidații își înregistrează datele personale pentru înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înregistrarea la Comisia de Admitere durează mai puțin, datele din actele depuse urmând doar procedura de verificare în baza actelor originale.

Pentru participarea la concursul de admitere este necesar atașarea copiilor color a actelor care alcătuiesc Dosarul de Înscriere Online.
Actele scanate (bonul de achitarea taxei de studii, buletin de identitate, actul de studii cu anexa, livret militar, etc.) pot fi transmise pe email-ul comisiei de admitere UASM admiterea@uasm.md

În vederea validării dosarului înregistrat online este necesar să prezentați actele în original la Comisia de Admitere UASM până la data de 10.08.2021.

Candidații înregistrați prealabil beneficiază de următoarele facilități: înscrierea este valabilă 24 din 24 de ore, se reduce durata de așteptare la înregistrare. Cei înregistrați online vor fi informați despre rezultatele admiterii la UASM prin sursele indicate în chestionar sau accesând:
https://uasm.md

Înregistrare.

Eu nu sunt un robot.


Nu puteți citi imaginea? efectuați click pentru reînnoire.